Renowacje

Zawilgocenie oraz zasolenie murów to zjawisko bardzo niepożądane w budownictwie. Najczęstsze jego objawy to plamy i łuszczenie się farb lub tynków, a w efekcie niszczenie ścian. Zwykle zjawiska te kojarzone są tylko z zabytkami, jednakże spotkać może to każdy budynek, który ma źle wykonane np. izolacje.

Budynki pod wpływem czynników zewnętrznych oraz procesów fizykochemicznych zachodzących w wewnętrznej strukturze materiałów budowlanych mogą ulegać procesom niszczenia. Największe szkody powoduje nadmierna wilgotność oraz związana z nią często krystalizacja soli. Dlatego największym wyzwaniem podczas prac renowacyjnych jest ograniczenie działania tych czynników lub ich całkowite wyeliminowanie. Możliwe jest to dzięki stosowaniu odpowiednich systemów renowacji np. firmy KREISEL.


Do tynkowania zawilgoconych lub zasolonych murów stosuje się tzw. tynki renowacyjne.

System firmy KREISEL składa się z:

  • OBRZUTKI RENOWACYJNEJ 910,
  • TYNKU PODKŁADOWEGO 920,
  • szarego TYNKU RENOWACYJNEGO 921,
  • białego TYNKU RENOWACYJNEGO 922,
  • TYNKU RENOWACYJNEGO WAPIENNEGO 923,
  • GŁADZI RENOWACYJNEJ 930,
  • naprawczo-wyrównującej ZAPRAWY RENOWACYJNEJ 940.


Tynki te charakteryzują się dużą porowatością i podwyższoną przepuszczalnością pary wodnej, przy jednocześnie ograniczonej możliwości kapilarnego transportu wody.

Dzięki swym specyficznym właściwościom tynk wchłania wilgoć występującą w murze i oddaje ją do otoczenia pod postacią pary wodnej.

Jednocześnie w porach tynku następuje magazynowanie wykrystalizowanych soli, gdyż para wodna ich nie przenosi.