Technika silosowa

Technika silosowa posiada wiele zalet mających nadrzędne znaczenie w nowoczesnym budownictwie. Jest to jedyny sposób na zapewnienie ciągłości dostaw materiału na wielkopowierzchniowych budowach.  Główne zalety dostarczania i stosowania materiałów oferowanych w technice silosowej to przede wszystkim zredukowanie czasochłonnych prac rozładunkowych oraz znaczne skrócenie czasu przygotowania mieszanki dzięki współdziałaniu silosu z agregatem. Bardzo istotnym jest  ograniczenie wymogu posiadania znacznych powierzchni magazynowych (zmniejszenie zaplecza), a w obecnych czasach brak konieczności wywozu i utylizacji worków, jak i palet. Dostarczane wyroby silosami są też  doskonale zabezpieczone przed przed czynnikami atmosferycznymi. W technice silosowej oferujemy przede wszystkim tynki gipsowe: 651, 651L, 651T oraz cementowo-wapienne: 501, 561, 561L.

 ZALETY STOSOWANIA TECHNIKI SILOSOWEJ:

  • zredukowanie czasochłonnych prac rozładunkowych.
  • znaczne skrócenie czasu przygotowania mieszanki dzięki współdziałaniu silosu z agregatami tynkarskimi, mieszarkami przepływowymi i pompami mieszającymi.
  • doskonała i powtarzalna jakość przygotowywanych mieszanek na placu budowy.
  • ograniczenie do niezbędnego minimum  powierzchni magazynowych na składowanie materiału.
  • brak konieczności wywozu i utylizacji worków i palet.
  • zmniejszenie nakładu pracy na utrzymanie porządku na placu budowy.
  • doskonałe zabezpieczenie materiału przed czynnikami atmosferycznymi.
  • ograniczenie możliwości kradzieży materiału.

Oferta  firmy KREISEL obejmuje silosy bezciśnieniowe o pojemności 18 m3, wysokości 6,5 m i rozstawie nóg 2,4 x 2,4 m. W ofercie mamy również stosowny osprzęt do kompleksowej obsługi wspomnianej techniki silosowej.