Czy można kleić płytki na placki?

Klejenie „na placki” jest niedopuszczalne! Często wykonawcy stosują tą metodę, gdy chcą oszczędzić na czasie (bez podrównania wstępnego podłoża odpowiednimi zaprawami).

Przyklejając w ten sposób płytki bardzo często są pod nimi miejsca bez kleju, zwykle w narożnikach, co w połączeniu z obciążeniem płytek podłogowych powoduje ich pękanie. Jeżeli płytki są na zewnątrz pomieszczenia (taras, balkon) w puste miejsca wnika woda,co powoduje odspojenia przy zmiennych cyklach mrozowych.

Płytki należy przyklejać na grzebień, pamiętając, że takie miejsca jak: podkłady z ogrzewaniem podłogowym, podłoża pokryte płynnymi foliami, duże formaty ceramiki, tarasy i balkony wymagają pełnego pokrycia płytki, a więc klej nanosi się na grzebień na podłoże oraz dodatkowo cienko przeszpachlowując spodnią stronę płytki.

Jeżeli musimy użyć dużą grubość kleju, proponujemy zastosować kleje żelowe np. KLEJ ŻELOWY 2, można go stosować nawet do 15 mm, w przypadku klejów EXPERT maksymalna grubość kleju wynosi 10 mm

Jeśli nie odpowiedzieliśmy w pełni na Twoje pytanie skontaktuj się  bezpośrednio z naszymi doradcami