Jakie są warunki wykonywania prac zewnętrznych?

Zaleca się, aby do wykonywania ocieplenia, prac tynkarskich przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów lub skurczu ścian i innych elementów betonowych, tj. po upływie co najmniej 2-3 miesięcy w przypadku ścian murowanych i co najmniej 4-6 miesięcy od wykonania - w przypadku ścian i elementów betonowych.

Podłoża pod tynki powinny być trwałe, sztywne, nie zmieniające wymiarów, a także równe, aby uniknąć miejsc nadmiernego pogrubienia tynku.

Temperatura stosowania materiałów na zewnątrz pomieszczeń wynosi  od +5°C do +25°C. Wymaganie to dotyczy nie tylko temperatury powietrza, ale także wbudowywanych materiałów oraz podłoża.

Dlatego też spodziewając się przekroczenia tych temperatur należy wstrzymać prace ociepleniowe, tynkowe ewentualnie prowadzić je w godzinach rannych lub wieczornych.

Prowadzenie prac w godzinach wieczornych jest zdecydowanie bardziej korzystne niż w porannych, gdyż schnięcie i wiązanie materiałów odbywa się w temperaturach <25°C, dzięki czemu nie zostanie zaburzone wiązanie cementu (w przypadku zapraw opartych na nim) lub wiązanie polimerów (w przypadku tynków dyspersyjnych) pod wpływem wysokich temperatur.

Prowadzenie prac w temperaturach >25°C może doprowadzić do osłabienia wytrzymałości mechanicznych wbudowywanych materiałów. Najczęściej objawia się to pęknięciami, pyleniem, a nawet wykruszeniami wykonywanej warstwy tynkarskiej lub warstwy zbrojącej. Zbyt szybkie wysychanie tynków barwionych w masie powoduje pojawieniem się bledszych obszarów, kolorystycznie niezgodnych ze wzornikiem.

Należy także unikać prowadzenia prac na nasłonecznionych elewacjach, ponieważ długotrwała ekspozycja na działanie promieni słonecznych powoduje nagrzewanie podłoża nawet do temperatur 40-50°C.

Niedopuszczalne jest także prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

Przed przystąpieniem do nanoszenia tynków cienkowarstwowych zaleca się wykonanie dachu, obróbek blacharskich, wstawienie okien itp. wtedy możliwe jest wykonanie ładnej struktury na całej powierzchni.

Do wykonania ocieplenia należy przystąpić po wykonaniu wszystkich prac wewnętrznych, a więc tynków i wylewek, dzięki temu następuje szybsze oddawanie wody technologicznej przez mury.

W przypadku ociepleń należy także przestrzegać poszczególnych czasookresów miedzy kolejnymi etapami prac:

  • przyklejanie styropianu/wełny (czas schnięcia 3 dni),
  • warstwa zbrojąca (czas schnięcia 3 dni),
  • podkład tynkarski  (czas schnięcia 1 dzień),
  • tynk cienkowarstwowy mineralny (czas schnięcia 3 -7dni w zależności od rodzaju zastosowanej farby).

Jeśli nie odpowiedzieliśmy w pełni na Twoje pytanie skontaktuj się  bezpośrednio z naszymi doradcami