MISJA - OCIEPLANIE

Odpowiednia izolacja jest kluczem do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia budynków.

 1. Znaczące zmniejszenie dostępności żwiru, gipsu i piasku Wzrost cen tych surowców.
  GRUPA FIXIT intensyfikuje wykorzystanie surowców o jak najmniejszej emisji CO2.
   
 2. Spadek zainteresowania cementem powodującym emisję gazów cieplarnianych Reglamentowanie lub usunięcie z ofert niektórych rodzajów cementu.
  GRUPA FIXIT informuje o śladzie CO2 dla swoich produktów i procesów wewnętrznych. Oznacza to, że stale podejmowane są wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji CO2.
   
 3. Utrzymujący się wzrost kosztów energii (prąd oraz paliwo) Większa regulacja niektórych form wykorzystywania energii. 
  GRUPA FIXIT przestawia się na źródła energii o niższej emisji CO2 gdy tylko jest to uzasadnione ekonomicznie. Dotyczy to zarówno procesów wewnętrznych w produkcji i administracji, jak i logistyki oraz ogólnej mobilności.
   
 4. Wyraźny wzrost społecznej niechęci względem niektórych opakowań Utrzymujący się wzrost zapotrzebowania na logistykę o niskiej emisji gazów cieplarnianych Zaostrzenie przepisów dotyczących transportu i logistyki. 
  W przypadku jak największej liczby produktów o wysokiej emisji CO2 oferowane są także produkty o niskiej emisji CO2 o ile ma to sens z technicznego i handlowego punktu widzenia.
   
 5. Zaostrzenie przepisów dotyczących mikroplastiku Spadek zainteresowania produktami zawierającymi w przeważającej większości tworzywa sztuczne.
  GRUPA FIXIT regularnie analizuje swoje wewnętrzne procesy w celu zaoszczędzenia energii.
   
 6. Wzrost znaczenia bilansu ekologicznego w przypadku materiałów izolacyjnych.
  Produkty GRUPY FIXIT zostały zaprojektowane z myślą o trwałości, aby zmniejszyć tym samym emisję CO2
   
 7. Zwiększenie znaczenia recyclingu - produkty o dłużej trwałości i podlegające recyclingowi będą częściej wybierane Wzrost znaczenie długoterminowej cyrkularności przepływów materiałowych oraz zaostrzenie przepisów z tym związanych.
  Produkty i opakowania GRUPY FIXIT są zaprojektowane w taki sposób,aby optymalnie wspierały proces recyklingu.