Cele KREISEL na drodze do Zrównoważonego Rozwoju

Bilans gazów cieplarnianych* KREISEL osiągnął wartość ujemną, a więc jest przyjazny dla klimatu. Aby jeszcze bardziej poprawić i zwiększyć zrównoważony rozwój, realizowane są następujące cele:

 

 1. Ograniczymy do 2030 roku emisję gazów cieplarnianych o kolejne 10% na tonę sprzedanych produktów.

   

 2. Do 2023 r. będziemy używać w ponad 90% materiałów opakowaniowych zoptymalizo-wanych pod kątem emisji gazów cieplarnianych.

   

 3. Do 2025 r. co najmniej 30% naszych inwestycji w badania i rozwój będzie przeznacza-nych na produkty szczególnie zrównoważone.

   

 4. Od 2023 r. obowiązywać będą jasne zasady dotyczące pracy zdalnej, której celem będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie satysfakcji pracowników z wykony-wanej pracy.

   

 5. Te części strategii zrównoważonego rozwoju, które są istotne dla pracowników, staną się częścią rozwoju pracowników do 2023 r.